Tovar je samozrejme možné reklamovať za nasledovných podmienok :

Reklamovaný tovar nám zašlite spolu s kópiou faktúry a so žiadosťou o reklamáciu na našu adresu uvedenú v kontaktoch. V žiadosti uveďte podrobný popis závady. Ako Záručný list slúži faktúra, ktorú sme Vám zaslali spolu s tovarom. Ak uznáme reklamáciu za opodstatnenú, reklamovaný tovar Vám vymeníme za ten istý, alebo za iný tovar, ktorý si vyberiete, prípadne Vám vrátime peniaze. Poštovné výdavky zo strany kupujúceho nevraciame.

Upozorňujeme, že nezodpovedáme za chyby, ktoré vznikli počas prepravy tovaru. Pri preberaní tovaru si zásielku riadne prezrite, hlavne či nie je poškodený obal. Ak zistíte jeho poškodenie, tovar nepreberajte a upozornite nás o tom emailom, alebo telefonicky. V takomto prípade Vám pošleme zásielku ešte raz s nepoškodeným tovarom.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Po zistení chyby sa nesmie tovar ďalej používať !

Reklamácia sa nevzťahuje na:

chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Záručná doba je 24 mesiacov prípadne viac, ak je to uvedené pri tovare. Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja kupujúcemu.

POZOR !!! Všetky komponenty a cyklo-súčiastky, doplnky si dajte namontovať v odbornom servise nakoľko v prípade neodbornej montáže, nemusí byť reklamácia uznaná.