Objednávka

Predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové /prijatie objednávky do systému/. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Za dôležité podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presný kód tovaru a jeho počet kusov), cena za tovar, za prepravu, spôsob a termín doručenia. Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu/adresu doručenia
  • Telefonický kontakt
  • Adresu elektronickej pošty

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba/živnostník a nie ste ešte u nás zaregistrovaný je treba uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

  • Názov firmy
  • Telefón
  • e-mail
  • IČO
  • DIČ
  • Bankové spojenie

Ochrana osobných údajov

Všetky dôverné informácie o Vašej osobe/firme budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu a potrebujeme ich pri realizácii objednávky a zaúčtovaniu Vašej platby za tovar, ku komunikácii s Vami a k doručeniu objednaného tovar v poriadku na Vašu adresu. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj adresu doručenia.

Stornovanie objednávky

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:
Stornovať objednávku bez udania dôvodu je možné len pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je to možné len ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne pri nákupe tovaru špeciálne “na objednávku” kupujúceho alebo v prípade, že už došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobcu tovaru alebo jeho dodacia lehota. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovat kupujúceho a dohodnú sa na dalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil určitú alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená spät na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Termín a spôsob dodania

Objednaný tovar, ktorý je skladom zo záväznej objednávky expedujeme do 24 hodín od prijatia objednávky (objednávky prijaté do 10.30 je možné expedovať ten istý deň). Skladom znamená, že tovar máme skladom u nás, alebo že je skladom u nášho dodávateľa. Dodanie tovaru kupujúcemu teda zvyčajne netrvá dlhšie než 1-3 dni.
Objednávky tovaru, ktorý nie je trvalo skladom , vybavujeme do 2-3 týždňov podľa dispozíc výrobcu a po dohovore s kupujúcim.
Po dohode zaisťujeme dodanie tovaru na miesto určenia a to nasledujúcimi spôsobmi:

– zásielková služba UPS
– poštou /balík,cenný list/
– osobne-našim pracovníkom /po dohode s odberateľom/

Za doručenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie a záručný list. Ceny za prepravu sú stanovené cenníkom dopravcov resp. cenami uvedenými na internetovom obchode. Na základe zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov je možná zmena cien na internetovom obchode aj bez upozornenia.

Cena dopravy

– pri zásielkách v hodnote nad 100 EUR s DPH hradí dopravu predávajúci !!!
– pri zásielkách do 100 EUR s DPH účtujeme poštovné podla platného cenníka zásielkovej služby
– pri zásielkách odosielaných na žiadosť kupujúceho iným spôsobom priúčtujeme skutočné náklady dopravcu.

Platobné podmienky

Úhradu tovaru je možno uskutočniť: dobierkou pri doručení, v hotovosti pri osobnom odbere, predfaktúrou (bankovým prevodom).
Pri zákazníkoch s dlhodobým pravidelným odberom a podpísanou dealerskou zmluvou je možná platba faktúrou so splatnosťou 14 dní.

Predajná cena

Všetky ceny sú uvedené ako maloobchodné ceny (MO cena) s DPH.
Z týchto cien poskytujeme odberateľom firmám a živnostníkom veľkoobchodnú zľavu.
V prípade väčších objednávok alebo pravidelných odberov dohodnite si ceny a dodacie podmienky s našimi pracovníkmi.

Záručné podmienky

Na všetok sortiment tovaru poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť si dodaný tovar. V prípade mechanického poškodenia obalu je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia a v prípade poškodenia tovaru vykonať o tom zápis s dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. V takomto prípade teda bude kupujúcemu po uzatvorení poistnej udalosti s dopravcom poskytnutá adekvátna náhrada prípadne nový výrobok. Pri nedodržaní tohto postupu / kontroly balíka/ nebude možné na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru brať ohľad. Pred prvým použitím je kupujúci povinný prečítať si slovenský resp. český návodu na použitie, záručné podmienky a týmito informáciami sa aj riadiť pri inštalácii a používaní tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list (ak je k príslušnému tovaru dodaný) alebo doklad o kúpe. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby primerané a výrobok nie je možné opraviť iným spôsobom tak, aby boli obnovené všetky jeho predchádzajúce funkcie a parametre.
Pri uplatňovaní prípadnej reklamácie postupujte nasledovne:
– Zavolajte, prípadne pošlite e-mail, kde uvediete typ výrobku /výrobné číslo/, číslo predajného dokladu a popis závady

– Naši technici posúdia závadu a v prípade jej možného odstránenia telefonicky /mailom/ Vás budú kontaktovať a inštruovať pri odstránení závady.

– Zašlete tovar na adresu predávajúceho spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a popisom závady
Ak sa prejaví chyba pri prvom použití výrobku, najneskoršie do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci okamžitú výmenu za bezchybný kus v týchto prípadoch:
– tovar nie je viditeľne použitý
– nie je vyplnený záručný list
– reklamácia bola riadne nahlásená
– daný tovar je dostupný na sklade

Všetky záručné a pozáručné opravy zaisťuje spoločnosť PMD system, s.r.o. v súlade s obchodným zákonníkom.

Záverečné ustanovenia

Všetok tovar je majetkom spoločnosti PMD system, s.r.o. až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Až potom prechádza vlastnícke právo na odberateľa. PMD system, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je na www.cyklostore.sk. Súhlas s obchodnými podmienkami vyjadruje kupujúci pri posielaní objednávky. Prípadné námietky k obchodným podmienkam je možné vyjadriť písomnou formou.

Vaša spokojnosť je náš cieľ.