CYKLOSTORE.sk – autorizovaný predajca SPECIALIZED
Šoltésovej 1995 / polyfunkčný dom TERMION /
911 01 Trenčín

Otváracia doba :
Pondelok – Piatok 9,00 – 12,00 12,30 – 18,00 hod
Sobota 9,00 – 12,00 hod

Fakturačné údaje :
PMD system, s.r.o. Továrenská 4077/37
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO : 50 350 021  IČ DPH : SK2120291371
OS Trenčín odd. Sro 33150/R

Banka : VÚB, a.s.
IBAN : SK4002000000003710118859
BIC/SWIFT : SUBASKBX

E-mail : info@cyklostore.sk
Mobil : 0948 111 578

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk